Opis početnih i naprednih radionica

Please scroll down for English text
U početnoj radionici gledamo najnovije i antologijske filmove te učimo analizirati i gledati film s kritičke strane, učimo igrajući se, a konkretno učimo o planovima, kadrovima, filmskim vrstama i rodovima, učimo kako napisati scenarij te temeljno prolazimo stop animaciju preko koje učimo o ulozi i o važnosti montaže i pričanja priča – dramaturgiji. Igramo se svega i sa svim što je učinilo film mogućim: od kineskih zoetropa, manirističkih optičkih eksperimenata, preko francuskih praksinoskopa, camere obscure i analogne filmske trake, do dronova, videofonije, televizije, pametnih telefona i kompjuterskih igara. Učimo o filmu kao posebnom bilježenju stvarnosti i načinu komuniciranja te o filmu kao umjetnosti. Sve kroz igru i zajednički!

U naprednoj radionici polaznici ponavljaju sve što su naučili na početnoj te povezuju svoje iskustvo s filmom i medijskim sadržajima s kojima su se susreli u međuvremenu između dvije radionice. Zatim zajedno s ostalim polaznicima i voditeljima razvijaju priče koje će pretočiti u dokumentarne, igrane ili eksperimentalne filmove, a cijelo vrijeme (ako žele), uz pomoć pametnih telefona ili iPada snimaju kratke filmove stop animacije svega što se oko njih događa – making of Frooom. Svoje priče i scenarije međusobno razmjenjuju i zagovaraju te na kraju, nakon produkcijske pripreme, razvoja scenarija u knjigu snimanja, odabira lokacija (location scouting) i izvođača/glavnih likova (casting) snimaju film i pripremaju ga za montažu.


In the initial level workshop we watch the most recent and also anthology films and we learn how to analyze and watch the film from the critical point of view. We are constantly learning by doing and playing, and among other things we learn about film plans, film crew, film genres and types, learn how to write a script and we thoroughly work on Stop Animation by which we also learn about the role and the importance of editing and storytelling – dramaturgy. We are playing with everything that made the film possible: from Chinese Zoethrops, Manneristic optical experiments, French Praxinoscopes, with Camera Obscura and we are introduced to analogue tape, to drones, video-phonic effects, television, smartphones and computer games. We learn about the film as a special way to recollect the reality and also the way of communication as well about the film as art. All through joyful game and all in common!

In an advanced level workshop, the participants repeat quickly everything they have learned at the beginners level and connect their everyday film and media experience with what they met in the meantime between the two workshops or before. Then, along with other participants and their mentors, they develop stories that will be translated into documentary, fiction or experimental films, and all the time (if they want), with the help of smart phones or iPads, they are making short films of the stop animation of everything that is happening around them – making of Frooom! Their stories and scenarios are mutually exchanging and pitched, and eventually, after production preparation, developing scenarios in the recording book, location scouting and casting, are filmed and prepared for editing.