*Za fizičke osobe:

VIRMANSKO PLAĆANJE ILI PLAĆANJE PREKO UPLATNICE

BACAČI SJENKI / BOSANSKA 10 / 10000 ZAGREB

Broj računa: Zagrebačka banka Zagreb, HR4523600001101455124

U svrhu: Kotizacija FROOOM! 2017: ‘IME DJETETA’

Potvrde o uplati molimo poslati na mail: frooom.filmskaradionica@gmail.com

*Ukoliko plaćanje vrši pravna osoba, molimo da nas kontaktirate na frooom.filmskaradionica@gmail.com