Nova majstorska radionica: Šum, ton i gla(s)zba na platnu

pexels-mike-114820

Šum, ton i gla(s)zba na platnu
Voditelj radionice: Luka Čabo

“Zvuk je mehaničko titranje čestica medija koji opažamo slušnim organom” …i što sad s njim?

Škripiti, vikati, taptati, pjevati, šumiti, pričati, kloptati, lupati, svirati! I pritom zabilježiti.

Pa rezati, svijetliti, tamniti, peglati, stišati, jačati, ili u bunar baciti!

Kada se bavimo filmskom umjetnošću, imamo mogućnost komunikacije sa gotovo svim ostalim umjetnostima. Na ovoj radionici ćemo otkrivati kako možemo izmijeniti, odnosno oplemeniti gotovo vizualno djelo zvučnim sadržajem i time ga učiniti audio-vizualnim djelom, filmom u najširem smislu riječi.

Predviđen je niz vježbi kojima će polaznici steći osnovne vještine obrade i dizajna zvučne slike filma. Bavit ćemo se dijalogom, dizajnom zvuka, montiranjem i stvaranjem glazbe. Svaki polaznik će imati mogućnost odabira filma sa liste ponuđenih te područje zvuka koje ga najviše zanima, a voditelj radionice će mu pomoći da ga praktično realizira. Sudionici prethodnih radionica će imati priliku nastaviti obrađivati svoja ranija djela, a pružit će se i prilika za obradom klasičnih filmskih djela.

Uz praktični dio, prolazit će se kroz osnove teorije zvuka i obrade zvučnog zapisa na način pristupačan polaznicima radionice.